QC PHOTOS LEROY VERBEET45

Code of conduct

Bij Queer Gym geloven we in het samen opbouwen van een sterke en open community. We creëren  graag een veilige(re) omgeving waarin mensen zich gezien voelen. Om dit te bereiken, vragen we van elkaar om samen te zijn met de volgende code of conduct:

Filosofie van Queer Gym

 • We streven ernaar een open omgeving te creëren voor iedereen, ongeacht genderidentiteit, seksuele geaardheid, uiterlijk, lichaamsvorm, kunnen, ras, sociaaleconomische status, religie, leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden en keuzes;
 • We streven ernaar verschillende manieren van bewegen te faciliteren; we willen bewegen, delen en ruimte innemen in deze sportschool. We willen een veilige(re) ruimte creëren voor ons – queer mensen – om samen te komen, te trainen en plezier te hebben;
 • We streven naar het versterken van queer joy, die er voor ieder lichaam anders uit kan zien.
 • Alle individuen worden beschouwd als waardevolle leden van deze gemeenschap. Je hoeft je eigenwaarde of die van iemand anders niet te meten aan de manier waarop je jouw queerness uit in of buiten de sportschool;
 • We streven ernaar een veilige(re) plek te creëren voor de queer gemeenschap waarin flirten of (mentale) gezondheid niet centraal staat in onze aandacht;
 • Bij Queer Gym betekent groei niet streven naar een normatief lichaam. Groeien als persoon kan experimenteren betekenen, veranderen en falen zonder veroordeling.

Queer Gym moedigt aan om

 • waarde te hechten aan ons samenzijn
 • plezier te hebben
 • gezien te worden zoals we zijn
 • veiligheid te creëren voor (persoonlijke) verandering
 • ruimte in te nemen, zowel individueel als in groepsverband
 • queerness op onze eigen manier(en) te definiëren
 • onze eigen redenen te hebben om hier te zijn
 • te experimenteren met voornaamwoorden, namen, identiteiten, kleding, trainingen en het nemen van rust
 • nieuwsgierig te blijven naar wat beweging voor jou betekent
 • onszelf te zien als voortdurend veranderend en groeiend zonder normen te handhaven en/of te creëren
 • voortdurend te ontdekken, op welke manier dan ook
 • hulp te vragen wanneer dat nodig is
 • naar elkaar te luisteren
 • buiten onze eigen perspectieven te bewegen
 • inclusieve taal te gebruiken

Queer Gym ontmoedigt om

 • om uitleg te vragen wanneer iemand grenzen stelt
 • te stereotyperen of aannames te maken over elkaar op welke manier dan ook
 • competitie te creëren

Queer Gym tolereert niet

 • non-consensueel gedrag
 • trans-, vet- of homofobie, validisme, racisme of enige vorm van stigmatisering
 • enige vorm van kleinerend, discriminerend, intimiderend, lastigvallend of agressief gedrag of taal

!

In het geval dat je grenzen zijn overschreden, streven we naar een open gesprek.

We bieden een vertrouwenspersoon als je je op enige manier onveilig of ongezien voelt. Deze persoon handelt onafhankelijk van de stichting en het bestuur zelf.

Voor contact met de vertrouwenspersoon stuur een mail aan: queergymconfidential@gmail.com