Jaarverslagen

In het jaarverslag vallen de huidige beleidslijnen te lezen en een activiteiten verslag van dat betreffende jaar. Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting zonder winstoogmerk, in de praktijk wordt de stichting ‘Studio de Bakkerij’ genoemd.

Hieronder kunnen de volgende documenten worden gedownload:

– Jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.
– Jaarverslagen 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.
– MeerjarenBeleidsplan 2021-2024
– Document met alle verplichte ANBI gegevens
– ANBI formulier 2020
– Huidige statuten

 

DOWNLOAD PDF

Queer Gym Jaarrekening 2014
Queer Gym Jaarverslag 2017
Beleidsplan 2021-2024
ANBI formulier 2021
ANBI formulier 2020